hero-image

استارت وب وان

ما به دنبال برچسب حرفه‌ای و آماتور زدن به آدم‌ها و شرکت‌ها به منظور طبقه‌بندی آن‌ها نیستیم، بلکه می‌خواهیم تلنگری باشیم برای اینکه صنعت طراحی سایت و خدمات عرضه شده ارتقاء پیدا کنند.

وب سرویس کنترل ربات از راه دور

طراحی سایت وب سرویس کنترل ربات با پایتون

ربات نویسنده

طراحی و تایپت به وسیله ربات از راه دور

شما به وسیله این ربات میتواید از راه دور تدریس کنید طراحی کنید و یا حتی امضا کنید. این ربات توسط گروه استارت وب وان و با همکاری دانشگاه صنعتی اراک وبا همکاری دکتر کاوه هوشمندی مهندس برق در حوزه کنترل طراحی شده است. همچنین توانایی پیاده سازی از این وب سرویس در برش های لیزری نیز امکان پذیر است. و در ماه های آپنده ثبت اختراع نیز خواهد شد.